Cursus

foto-1
foto-2

MYSTIEK EN SPIRITUALITEIT

Cursus Mysticus worden

“Mystiek is een begrip geworden dat vele ladingen dekt. Het begrip ‘mystiek’ is bijvoorbeeld een soort passe-partout voor alles wat vaag, geheimzinnig, irrationeel en dweperig is.”

“De mystieke ervaring situeert zich binnen het verlangend uitzien van het gebed. Het gebed dan niet gezien als een geestelijke oefening, maar de Godsbetrokkenheid die het gebed en alle geestelijke oefeningen doortrekt.
‘Het gebed is de toegewijde gerichtheid van het hart op God’, schrijft Guido de Kartuizer. Voor hem is het gebed verlangen. Daarmee grijpt hij terug naar een gedachte van Augustinus: ‘Het verlangen bidt altijd, ook al zwijgt de tong. Als je verlangt, bid je altijd’. ‘God’, zo zegt Guido, ‘komt haastig de verlangende ziel tegemoet’.”

“Biddend verlangen en de mystieke ervaring zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze mystieke ervaring wordt het verlangen omgevormd in de aanwezigheid van iets wat je overstijgt. Heel de wereld waarin we leven wordt voor de mysticus een doorzichtig decor; een andere werkelijkheid dient zich aan.”

(teksten van Paul De Bois ocd)

MINICURSUS

Videoreeks

Op deze website vind je de eerste aflevering van een minicursus over mystiek en de Karmel. Pater Paul De Bois ocd, provinciale overste van de Vlaamse Karmel, gaat in deze serie video’s in op de betekenis van het begrip mystiek en de spiritualiteit van de Karmelieten. Wanneer je je opgeeft voor de Nieuwsbrief, ontvang je de komende tijd de vier overige afleveringen. Daarnaast krijg je inspirerende teksten uit de traditie van de Karmel en thema’s aangereikt die je verder kunnen helpen bij de onderscheiding rond wat mogelijk jouw unieke roeping is.

Nieuwsbrief

Deze website kan het begin zijn van een boeiende zoektocht. Wanneer hetgeen je leest, ziet of hoort naar meer proeft, kan je je abonneren op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt dan de komende tijd meer inspiratie en informatie. Natuurlijk kan je ook eens langskomen in een van onze kloosters.