Karmel Leven

De Karmelieten vormen een eeuwenoude kloosterorde, waarin de nadruk ligt op een leven van gebed en stilte en waarbij de deuren openstaan voor mensen die voeding voor hun geloof of geestelijke ondersteuning zoeken. Iedere dag opnieuw laten de zusters en broeders van de Karmel zich voeden door Gods liefde.

KLOOSTERGEMEENSCHAP

Het leven in de Karmel

De Vlaamse Karmel omvat drie kloostergemeenschappen van de mannelijke orde in Vlaanderen (Brugge, Gent en Berchem) en een klooster in Zweden dat vanuit de Vlaamse Karmel gesticht is (Norraby). Daarnaast zijn er zes gemeenschappen van de zusters Karmelietessen in Vlaanderen en een klooster in Denemarken.

OCD

De Orde van de Ongeschoeide Karmelieten broeders van de Gezegende Maagd Maria van de Berg Karmel, zoals onze officiële familienaam luidt, heeft kloosters over de hele wereld en het ‘hoofdkwartier’ in Rome. Wij zijn ook gekend onder de afkorting ocd die iedere Karmeliet achter zijn naam heeft staan.

Paradox?

De Karmelieten lijken hun leven te vangen in een paradox: een gemeenschap van kluizenaars. Toch is dat de beste omschrijving. Wij combineren momenten van eenzaamheid, waarin wij alleen zijn in onze kloostercel, met gemeenschappelijke momenten van gebed, maaltijden en ontmoeting. Juist in die balans krijgt het kloosterleven van de Karmel gestalte.

Inwendig gebed

De dagelijkse viering van de eucharistie en het gemeenschappelijk bidden van het Getijdengebed vormen de rode draad in onze dagorde, zoals dat ook voor veel andere kloosters geldt en waarvoor de Kerk iederéén uitnodigt. Specifiek Karmelitaans zijn de twee dagelijkse uren van stilte en inwendig gebed.

Stilte

We koesteren de stilte niet alleen in het gebed maar ook tijdens de maaltijden en bij onze werkzaamheden in ieders eigen kloostercel. Toch zijn we geen ‘zwijgende’ kloosterorde en komen mensen bij ons langs voor het ontvangen van geestelijke begeleiding, pastorale gesprekken en/of het sacrament van boete en verzoening (de biecht). Daarnaast bieden we de ruimte om onze dagelijkse eucharistievieringen mee te vieren en soms ook een deel van het getijdengebed.

Gastvrij

Ieder Karmelklooster heeft de mogelijkheid om enkele dagen mee te leven, bijvoorbeeld voor een individuele of gemeenschappelijke retraite, een periode van bezinning of om geconcentreerd te kunnen werken of studeren. In de Karmel te Gent hebben we hiervoor het gastenverblijf van Het Rustpunt ingericht. In Brugge zijn er enkele kamers en kluizen beschikbaar voor gasten (zie hier meer info).

Geschiedenis Brugge

De eerste ongeschoeide Karmelieten melden zich in 1630 in Brugge, wanneer zij een huis betrekken bij de Gentpoortstraat. Na enkele jaren verhuizen zij naar het huidige klooster aan de Ezelstraat, al is dat sinds die tijd behoorlijk verbouwd. Aanvankelijk werd door andere kloosterorden met de nodige argwaan gereageerd op de komst van de Karmelieten, omdat zij vreesden dat zij geld zouden verliezen door de ‘concurrentie’ van de nieuwkomers. Maar toen de Karmelieten zich vrijwillig aanboden om de zieken te verzorgen die aan de pest leden, en daarmee een zekere dood tegemoet gingen, sloot de bevolking van Brugge de broeders en paters in het hart. Het klooster staat bekend vanwege het monumentale gebouw, de indrukwekkende bibliotheek met meer dan 25.000 boeken en de royale tuin in het hart van de stad. De Karmel in Brugge begint steeds meer uit te groeien tot een internationale communiteit, waarin verschillende culturele achtergronden samenkomen. Ook de vele toeristen die Brugge bezoeken, weten de weg naar het klooster aan de Ezelstraat te vinden.