Dagorde

INDELING VAN DE DAG

Dagorde

Ieder klooster heeft een zogeheten ‘dagorde’, het vaste rooster waarmee de dagen worden ingedeeld in momenten van gebed, werk, ontmoeting en ontspanning. In alle kloosters van de Karmel is de dagorde grotendeels gelijk, al kunnen er verschillen in de tijden bestaan. Voor deze website hanteren we het schema van de Karmel in Brugge, omdat dit de plek is waar belangstellenden voor de Karmel hun eerste introductie en vorming krijgen.

6u25 - 7u20

Stilte en inwendig gebed (gebedsruimte)

7u30 - 7u45

Gemeenschappelijk bidden van het ‘Morgengebed’ (kapel)

7u45 - 8u30

Individuele gelegenheid voor ontbijt, in stilte (refter)

8u30 - 12u

Werkzaamheden, bijvoorbeeld in de kloostercel

12u - 12u40

Eucharistieviering (kapel)

12u40 - 13u15

Gemeenschappelijke maaltijd, meestal in stilte (refter)

13u15 - 14u

Mogelijkheid voor siësta (kloostercel)

14u - 17u30

Werkzaamheden, bijvoorbeeld in de kloostercel

18u - 18u15

Gemeenschappelijk bidden van het ‘Avondgebed’ (kapel)

18u15 - 19u15

Stilte en inwendig gebed (kapel)

19u15 - 19u45

Gemeenschappelijke maaltijd (in stilte)

20u - 20u30

Recreatie (refter)

20u30 - 20u45

Gemeenschappelijk bidden van de ‘Dagsluiting’ (kapel)