karmelietenklooster

KARMEL LEVEN

We informeren je over het leven in de Karmel, de geschiedenis van deze kloosterorde en onze eigen spiritualiteit. Daarnaast laten we je kennismaken met onze gemeenschap in Brugge, waar kandidaten als eerste verblijven. Dat doen we onder meer aan de hand van de dagorde, het ‘rooster’ van de kloostergemeenschap.

Lees meer
karmelietenklooster

CURSUS

Mysticus worden is geen menselijke prestatie maar een geschenk van God. Daarom is de naam ‘cursus’ met een knipoog geschreven. Pater Paul De Bois geeft een eerste introductie op de Karmelitaanse spiritualiteit en het begrip mystiek. Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief ontvang je meer afleveringen.

Lees meer
karmelietenklooster

ROEPING

Een roeping voor het kloosterleven in de Karmel komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er gaat een tijd van bezinning, gebed en onderscheiding aan vooraf. Daarnaast is het een kwestie van doen, durven en proberen, door het leven van de Karmel zelf mee te maken. Hier vind je ook praktische informatie over het proces.

Lees meer

MYSTICUS WORDEN

Iedere mens heeft een unieke roeping

“Ons hart kent geen rust tot het rust vindt in U”, schreef de heilige kerkvader Augustinus. God nodigt ons allemaal uit om een relatie met Hem aan te gaan en gevoed te worden door zijn oneindige Liefde. Sommige mensen geven op een bijzondere manier gehoor aan deze uitnodiging. Zij kiezen voor een leven dat volledig aan God is toegewijd. Niet omdat zij zich daarmee betere christenen voelen. Maar omdat zij door dit onvoorwaardelijke ja-woord hun relatie met God intenser willen beleven.
Karmelietenklooster

Pater Martin

Pater Paul

Karmelietenklooster

Pater Thomas

Godzoekers

Deze website is primair bedoeld voor mensen die zoeken naar zo’n manier van leven waarin God centraal staat en daarbij ook de mogelijkheid overwegen om kloosterling te worden. We geven daarom informatie over allerhande aspecten die van belang zijn voor mensen die dat traject willen verkennen.

Lees meer
Karmelietenklooster

Kennismaking

We laten je op deze website kennismaken met de ontwikkeling van het kloosterleven in het algemeen en de Karmel in het bijzonder. Pater Paul De Bois geeft een introductie over mystiek en de Karmelitaanse spiritualiteit. We vertellen ook over het leven in de kloosters van de Karmel en de dagorde van onze gemeenschap in Brugge. Daarnaast geven we praktische informatie voor kandidaten uit binnen- en buitenland.

Lees meer

Geluk

Het kloosterleven is, net als iedere levenskeuze, ten diepste bedoeld om gelukkig te worden. Wij realiseren ons heel goed dat intreden in een kloostergemeenschap nogal forse consequenties heeft en je vertrouwde leven in zekere zin overhoopgooit. Daarom bieden wij een uitgebalanceerd traject van kennismaking, introductie en vorming. Er gaan meerdere jaren voorbij voordat kandidaten wordt gevraagd om zich blijvend te engageren in de Karmel. In die periode van onderscheiding en reflectie staat steeds het welzijn van de kandidaat voorop.
De Karmel nodigt mensen van harte uit voor deze zoektocht, maar legt het in Gods hand of daaruit ook een definitieve keuze voor het kloosterleven volgt.

Lees meer

Nieuwsbrief

Deze website kan het begin zijn van een boeiende zoektocht. Wanneer hetgeen je leest, ziet of hoort naar meer proeft, kan je je abonneren op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt dan de komende tijd meer inspiratie en informatie. Natuurlijk kan je ook eens langskomen in een van onze kloosters.

Ook mensen zonder kloosterambities willen wij graag laten kennismaken met ons leven.

Wij hopen dat deze website inspirerend kan zijn om op de een of andere manier een antwoord te geven op Gods uitnodiging voor iedere mens, dus ook voor jou, om vanuit Zijn Liefde te leven.

Iedere mens heeft een unieke roeping. Neem gerust contact op wanneer je daarbij ondersteuning zoekt.